Roemeniëwerkgroep

 

 

Zustergemeenten Charlois & Négyfalu

 

 

Recent nieuws: Van 1 september tot 4 september 2017 hebben Marten Kombrink, Gerrie Vloo en ds.Bert Davelaar een bezoek gebracht aan Négyfalu in het kader van een 500 jaar Reformatie-viering. Tijdens deze viering waren ook leden van de Hongaarse gemeenten uit Oekraïne, Slowakije, Servië en Hongarije aanwezig.IMG 1865

    

 

2017

Leden van de Roemeniëwerkgroep: ds. Bert Davelaar, Wim van der Hout, Marleen Moerkerken-Monster, Jan Moerkerken en Lia van der Waal-van der Velde.

 

 

Enkele grepen uit de geschiedenis:

 

 

Ontstaan van het partnerschap:

- 8 februari 1987: op de gemeentezondag wordt in de Bethlehemkerk het startsein gegeven voor de oprichting van de Roemeniëwerkgroep in de hervormde wijkgemeente Charlois.

 

[De samenstelling van de werkgroep door de jaren heen, zonder onderscheid tussen ‘werkers van het eerste uur’ en ‘werkers van het elfde uur’: Rina Kombrink, Lia van der Waal- van der Velde, Dik van Dongen, Martin Mulder, Gery van Wijngaarden, Ada Kruit, Gerard Kruit, Nancy Kruit, Sally van de Graaf-Leentfaar, Henk van de Graaf, Phineke van den Dool, Laura Schouten, Ineke Westdorp, Janine v.d. Jagt, Nico de Keijzer, Anneke Verduijn, Martin Bierman, Edwin en Marleen van Sintmaartensdijk, Gosse en Willy Schaafsma, Henk Koekoek, Thea en Coen Peet, Elsbeth van de Graaf, Jacqueline Oosterloo, Pieter-Jan Diepenhorst, mw. Hilz, mw. Salij, mw. Pia Moerkerken, Karin Mout]

 

De Roemeniëwerkgroep richt zich aanvankelijk op hulpverlening aan mensen in Roemenië in het algemeen.

 

Aanleiding tot het aangaan van een specifieke partnerschap:

 1. De persoonlijke vriendschap tussen ds.Juhász Péter en zijn gezin in Négyfalu (Sâcele)   èn de familie Van de Graaf.
 2. Aanvankelijk mochten er officieel geen gemeentecontacten aangegaan worden; bisschop Nagy Gyula somde in officiële ontmoetingen altijd een hele rij opmerkingen op, hem ingegeven door de Securitate c.q. het Cultusdepartement, waaronder ook deze: ‘Gemeentecontacten mogen niet aangegaan worden.’ Daarom bleven de contacten in eerste instantie informeel tussen Charlois en Négyfalu.
 3. Een overweging om het partnerschap te formaliseren was ook dat zowel Sâcele als Charlois dorpen zijn, respectievelijk in de nabijheid van èn opgeslokt door een grote stad (Brasóv en Rotterdam).

 

Het partnerschap werd in 1990 door de kerkenraden van beide zustergemeenten geformaliseerd.

 

Bedoeling van partnerschap

 1. Vooral wederzijdse geloofsverdieping en gemeenteopbouw
 2. Ontmoeting, vorming, inspanning en ontspanning d.m.v. ontmoetingen en bezoeken over en weer (logies bij gastgezinnen).
 3. Alleen indien broodnodig ook hulp in natura of in geld.
 4. Het partnerschap moest geen persoonlijk hobby van enkelingen in de gemeente zijn, maar iets van de gehele gemeente. Daarom werd het partnerschap ook geformaliseerd  en verankerd d.m.v. een besluit in de kerkenraden van de beide gemeenten.

 

Uitwerking in natura

 

Kledingactie:

Een gerenommeerd kledingbedrijf schonk kleding met bijna onzichtbare weef- of kleurfoutjes om die kleding, na het verwijderen van de ‘labels’, via de zustergemeente in Roemenië weg te laten geven.

Kerstpakketten, geld voor kerstinkopen, kleding, medicijnen of geld voor medicijnen, Engelse les, internet, jeugdhuis, aanvankelijk ook bijdrage aan reisgeld, zakgeld voor gasten bij bezoek, studiefonds, aanschaf catechesemateriaal, busje voor vervoer gemeenteleden, financiële  bijdrage voor een auto van ds. Juhász, jaarlijkse gemeentebijdrage, autoverzekering, bijdrage jongerenreis Joegoslavië, thermostaatkranen, koolmonoxidemelders, spaarlampen, geld voor kindertehuis, kopieerapparaat.

 

Geldwerving voor financiële hulp

 1. Verkoop actiemateriaal in Oude Kerk bij open dagen, zoals de kerstmarkt, Koninginnedag, monumentendag, Blommenfesteijn, kunstmarkt. D.m.v. o.a. ‘eieren verven’, Paas- en Kerststukjes, pálinkaverkoop, grabbelton, boeken, ansichtkaarten, schoenenpoetsen, rondleiding door de Oude Kerk, loterij, kwartetspel, kommen en kaarsen.
 2. Regelmatig vragen om giften
 3. Jaarlijkse collecte in eredienst
 4. Een collecte bij de vastenmaaltijden

 

Wederzijdse bezoeken

Gegroeide persoonlijke contacten verstevigden de band over en weer.

Op den duur ook veel persoonlijke bezoeken over en weer, niet zelden gecombineerd met een vakantiereis in Hongarije en Roemenië.