Stichting Instandhouding & Beheer

De oude kerk wordt beheerd door de

Stichting tot instandhouding en beheer van de Oude Kerk te Rotterdam-Charlois

in de wandelgangen 'Beheerstichting'.

KvK nummer is 24405556, Rekeningnummer NL37INGB0001907441

De beheerstichting heeft als doelstelling het benutten van de uniek historische monumentale Oude Kerk in Charlois voor het leveren van een bijdrage aan het culturele leven in Rotterdam Charlois en tevens het behouden van het kerkgebouw voor de protestantse gemeente in Rotterdam Charlois.

De stichting wil dat bereiken door het organiseren van culturele activiteiten en het verhuren van de oude kerk.

Een nevendoel is het actief contact houden met sponsoren om restauratie en onderhoud van historische elementen in de kerk te financieren.

De werkgroep Vrienden van de Oude Kerk (link: Vrienden) en de  Concertcommissie (link: Concerten) vallen onder de beheerstichting. Op de pagina's van deze werkgroep en commissie, en in de site-agenda, kunt u de diverse activiteiten volgen.

Het bestuur (bestaande uit vrijwilligers):

  • Dr. G.H. van de Graaf, voorzitter
  • Dhr. P. Stout, secretaris
  • Dhr. Mr. M.G. van Ravensteyn, plv. voorzitter
  • Dhr. J.J. van Gils, penningmeester

 

Voor de financiele verantwoording van 2016 [klik hier - Jaarverslag 2016]

Voor de financiele verantwoording van 2015 [klik hier - Jaarverslag 2015]

Voor de financiele verantwoording van 2014 [klik hier - Jaarverslag 2014]

Voor de financiele verantwoording van 2013 [klik hier].

Voor het beleidsplan van de beheerstichting [klik hier].